Понеділок
22.10.2018
03:30

Каталог статей

Головна » Статті » Важкість стану пацієнтів

Діагностичні критерії важкої негоспітальної пневмонії
Рекомендації Американського торакального товариства (ATS, 2001)

"Великі" критерії:
необхідність проведення механічної вентиляції;
швидкий прогрес пневмонічної інфільтрації (< 50% протягом найближчих 48 годин);
септичний шок або необхідність введення вазопрессоров > 4 годин;
гостра ниркова недостатність (діурез < 80 мл/годину або креатинін сироватки крові >2 мг/дл при відсутності хронічної ниркової недостатності)
"Малі" критерії:
частота дихання >30 за хвилину або РаО2/fio2*<250;
двостороннє або мультілобарне поширення пневмонічної інфільтрації;
систолічний АТ <90 або діастолічний АТ <60 мм рт. ст.

Діагноз "важка негоспітальна пневмонія" встановлюється за наявності принаймні 2 "малих" або 1 "великого" критерію

Рекомендації Британського торакального товариства (BTS, 2001)**

А. Порушення свідомості
Б. Сечовина >7 ммоль/л
В. Частота дихання < 30 за хвилину
Г. Систолічний АТ<90 або діастолічний АТ < 60 мм рт. ст.

Діагноз " важка негоспітальна пневмонія " встановлюється за наявності принаймні 2 критеріїв

Європейського респіраторного товариства (ERS, 2004)***

До важкої ВП відносяться випадки захворювання, що супроводяться гострою дихальною недостатністю, важким сепсисом або септичним шоком, рентгенологічними ознаками швидкого прогресу пневмонічної інфільтрації. Певну допомогу в рішенні питання про доцільність госпіталізації в ОРІТ можуть надати модифіковані критерії ATS:
а) "великі" критерії (потреба в механічній вентиляції, септичний шок);
б) "малі" критерії (мультілобарная інфільтрація, систолічний АТ < 90 м м рт. ст., РаО2/fiО2<250)

Діагноз " важка негоспітальна пневмонія " встановлюється за наявності принаймні 2 "малих" або 1 "великого" критерію

Російського респіраторного товариства, 2003

Клінічні: гостра дихальна недостатність (частота дихання >30/мін); гіпотензія (систолічний АТ < 90 або діастолічний АТ < 60 мм рт. ст); двух-, багатодолеве ураження; порушення свідомості; позалегеневі вогнища інфекції (менінгіт, перикардит і ін.)
Лабораторні: лейкопенія (<4,0№109/л); гіпоксемія (Sao2<90% або Pao2<60 мм рт. ст.); гемоглобін <100 г/л або гематокрит <30%; гостра ниркова недостатність (анурія, креатинін крові >176,7 мкмоль/л, сечовина >7 ммоль/л)

Діагноз "важка негоспітальна пневмонія" встановлюється за наявності принаймні одного критерію

* FiO2 – парциальное содержание кислорода (в %) во вдыхаемом воздухе (воздушной смеси).
** В рекомендациях BTS присутствуют дополнительные оценочные критерии, наличие любого из которых увеличивает риска летального исхода вдвое: - нарушение сознания (Аbbreviated Мental Тest <8/10); - гипоксемия – РаО2<8 kРа или SaO2<90% (с или без повышения FiO2); - билатеральная или мультилобарная пневмоническая инфильтрация (>2 долей на рентгенограмме).
*** Adult lower respiratory tract infections. ERS Guidelines (draft), 2004: M.Woodhead (personal communication).
* Fio2 – парціальний вміст кисню (у %) у вдихуваному повітрі (повітряній суміші) .
** У рекомендаціях BTS присутні додаткові оцінні критерії, наявність будь-якого з яких збільшує ризики летального результату удвічі: - порушення свідомості (Аbbreviated Мental Тest <8/10); - гіпоксемія – РаО2<8 kРа або Sao2<90% (з або без підвищення Fio2); - білатеральна або мультілобарна пневмонічна інфільтрація (>2 долей на рентгенограмі).
*** Adult lower respiratory tract infections. ERS Guidelines (draft), 2004: M.Woodhead (personal communication).


Згідно наказу МОЗ від 19.03.2007 № 128

...
Слiд дотримуватись такого визначення пневмонiї з тяжким перебiгом - це особлива форма захворювання рiзної етiологiї, яка проявляється тяжким iнтоксикацiйним синдромом, гемодинамiчними змiнами, вираженою дихальною недостатнiстю та/або ознаками тяжкого сепсису або септичного шоку, характеризується несприятливим прогнозом та потребує проведення iнтенсивної терапiї.

Рекомендують видiляти "малi" та "великi" критерiї тяжкого перебiгу пневмонiї.
"Малi" критерiї тяжкого перебiгу пневмонiї:
- частота дихання 30 за 1 хв. та бiльше;
- порушення свiдомостi;
- SaO2 менше 90% (за даними пульсоксиметрiї), парцiальна напруга кисню в артерiальнiй кровi (далi - PaO2) нижче 60 мм рт. ст.;
- систолiчний артерiальний тиск нижче 90 мм рт. ст.;
- двобiчне або багаточасткове ураження легень, порожнини розпаду, плевральний випiт.
"Великi" критерiї тяжкого перебiгу пневмонiї:
- потреба в проведеннi штучної вентиляцiї легень;
- швидке прогресування вогнищево-iнфiльтративних змiн в легенях - збiльшення розмiрiв iнфiльтрацiї бiльше нiж на 50% протягом найближчих 2 дiб;
- септичний шок або необхiднiсть введення вазопресорних препаратiв протягом 4 год. та бiльше;
- гостра ниркова недостатнiсть (кiлькiсть сечi менше 80 мл за 4 год. або рiвень креатинiну в сироватцi кровi вище 0,18 ммоль/л або концентрацiя азоту сечовини вище 7 ммоль/л (азот сечовини = сечовина (ммоль/л)/2,14) за (вiдсутностi хронiчної ниркової недостатностi).
Про тяжкий перебiг пневмонiї свiдчить наявнiсть у хворих не менше двох "малих" або одного "великого" критерiю, кожен з яких достовiрно пiдвищує ризик розвитку летального кiнця. У таких випадках рекомендується невiдкладна госпiталiзацiя хворих у вiддiлення анестезiологiї та iнтенсивної терапiї (далi - BAIT).
...

Категорія: Важкість стану пацієнтів | Додав: HOUSE (02.11.2010)
Переглядів: 1764 | Теги: негоспітальна пневмонія, критерії важкості, Наказ МОЗ № 128 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Послуги сайту надаються без гарантій будь-якого роду як прямих, так і непрямих. Користувач погоджується, що використовує сайт на свій власний ризик.
Всі представлені матеріали і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи.
Представлені на сайті матеріали призначені для фахівців охорони здоров'яі і не можуть бути керівництвом для самостійної діагностики та лікування.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливу шкоду нанесену Вашому здоров'ю самостійним лікуванням, що проводиться по рекомендаціях, даних на сайті.
Ми не гарантуємо того, що вся інформація і матеріали, розміщені на даному сайті, не містять помилок. У разі виявлення неточностей в інформації прохання повідомити про це.

При використанні матеріалів сайту, будемо вдячні за посилання на головну сторінку www.medsoft.ucoz.ua
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов